Seinäjoen lukio
SEINÄJOEN LUKIO

Suomen kielen kurssit 2019–2020

  • Lähtötaso: Aloitetaan suomen kielen opiskelu alkeista.
  • Tavoitetaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.3
  • Oppikirja: Suomen mestari 1
  • Paikka: Seinäjoen lukio (Kirkkokatu 16), luokka B109
  • Ajankohta: maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 15.15–16.45
  • Lisätietoja: jenni.kuusisto@seinajoki.fi

FINB3i01 Suomen kielen alkeiskurssi 1  2.9.–7.10.2019

Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtimistä ja esittäytymistä. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Kurssilla keskustellaan esimerkiksi säästä ja opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista.

FINB3i02 Suomen kielen alkeiskurssi 2 21.10.–25.11.2019

Kurssin aihepiirejä ovat esimerkiksi perhe, asuminen ja arkielämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.

FINB3i03 Suomen kielen alkeiskurssi 3 27.11.2019–22.1.2020

Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät matkustamiseen, ruokaan, juhliin, harrastuksiin ja työhön. Kurssilla laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta ja harjoitellaan esimerkiksi mielipiteen ilmaisemista.

 

FINNISH LANGUAGE COURSES FOR BEGINNERS IN SEINÄJOKI UPPER SECONDARY 2019–2020

  • Entry level: The course starts with the basics. No previous studies needed.
  • Target level: Common European Framework, level A1.3
  • Course book: Suomen mestari 1
  • Place: Seinäjoki Upper Secondary (Kirkkokatu 16), classroom B109

For more information please contact the teacher: jenni.kuusisto@seinajoki.fi 

FINB3i01 Finnish for beginners 1 from 2nd September to 7th October 2019 on Mondays and Wednesdays at 3.15–4.45 PM.

Greetings, introductions and telling basic information about yourself, simple everyday communication situations like talking about the weather etc. 

FINB3i02 Finnish for beginners 2 from 21st October to 25th November 2019 on Mondays and Wednesdays at 3.15–4.45 PM.

Family, living, everyday routines, surviving in everyday communication situations. Listening comprehension and talking. 

FINB3i03 Finnish for beginners 3 from 27th of November to 22nd of January 2020 on Mondays and Wednesdays at 3.15–4.45 PM.

Travelling, food, celebrations, hobbies, work. More basic grammar and expressing your own opinion.

 

Tällä sivustolla käytetään kävijäseurantaan tarkoitettuja evästeitä.