Seinäjoen lukio

 

Opiskelijaedut

Opintotuki ja koulumatkatuki

Opintotuen ja koulumatkatuen myöntämisestä vastaa Kansaneläkelaitos (Kela).

Tapaturmakorvaukset

Lukion opiskelijat on vakuutettu tapaturman varalle, ei kuitenkaan heidän irtainta omaisuuttansa. Koulussa sattuneista tapaturmista aiheutuvat kulut korvaa vakuutusyhtiö. Tapaturmasta on laadittava korvaushakemus. Lomakkeita saa terveydenhoitajalta ja kansliasta. Vakuutus korvaa sairaalakulut ja kuntoutuksen. Opiskelija maksaa itse ensin mahdolliset sairaalakulut ja sen jälkeen hän hakee korvausta vakuutusyhtiöltä, joka korvaa kulut vain maksettujen laskujen pohjalta. Hakemukseen on aina liitettävä lääkärintodistus. Hakemus jätetään kansliaan. Vakuutus ei kata tapaturman vaatimia koulukyytejä.

VR:n alennukset

Opiskelija saa alennusta junalipuista, kun hänellä on oppilaitoksen opintotodistus. Hae todistus Kari Kujalalta työtilasta A215.

Opiskelijakunnan ja Kirjakauppa Infon yhteistyö

Opiskelijakunta on neuvotellut kirjakauppa Infon kanssa eduista, jotka saa kassalla ilmoittamalla, että on Seinäjoen lukion opiskelija.

Seinäjoen lukio
Kirkkokatu 16
60100 SEINÄJOKI
p. 050 377 1097
etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

Kanslia palvelee opiskelijoita klo 9.00 - 12.00.