Seinäjoen lukio
SEINÄJOEN LUKIO

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto on lukion valtakunnallinen päättötutkinto, johon kuuluvat kokeet järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Kevään kirjoitukset ovat helmi-maaliskuussa ja syksyn kirjoitukset syyskuussa. Tutkinnon voi suorittaa yhdellä tai maksimissaan kolmella peräkkäisellä tutkintokerralla (kevät/syksy).

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Tutkintoon osallistuvan on suoritettava äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä valintansa mukaan kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat toisessa kotimaisessa kielessä, yhdessä vieraassa kielessä, matematiikassa ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Näiden kokeiden lisäksi tutkintoon osallistuva voi suorittaa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen.

Opiskelijalla on oikeus osallistua ylioppilaskokeeseen opiskeltuaan kyseisen oppiaineen pakolliset kurssit ennen koetta. Ylioppilaskokeen tehtävät laaditaan kussakin oppiaineessa valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien oppimäärien mukaisesti. Siksi on suositeltavaa, että opiskelija opiskelee pakollisten kurssien lisäksi myös mahdollisimman paljon syventäviä ja soveltaviakin kursseja niistä aineista, joita hän aikoo kirjoittaa.

Lisätietoja Wilmasta sekä ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.

Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen

Varsinaiset opiskelijat ilmoittautuvat opinto-ohjauksen tunnilla ohjeistuksen mukaan. Korottajat, uusijat sekä ne, joilla ei ole voimassa olevia Wilma-tunnuksia, ilmoittautuvat kirjoituksiin erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Jos haet erillisjärjestelyitä tai lukihäiriön, vamman tai sairauden huomioimista arvostelussa, tee sähköinen hakemus erityisopettajan kanssa ennen yo-ilmoittautumista.

Ilmoittautuessa on koko tutkinnon osalta sitovasti ilmoitettava onko koe pakollinen vai ylimääräinen. Myös kokeen taso on valittava (pitkä, keskipitkä, lyhyt). Tutkintoon tulee sisältyä neljä (4) pakollista yo-ainetta, joista vähintään yksi on A-tason koe. Tutkinto on saatava valmiiksi kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana.

Tutkintoon ilmoittautuminen on sitova. Jos et saavu koetilaisuuteen tai et jätä koesuoritusta arvosteltavaksi, koe katsotaan keskeytyneeksi ja hylätyksi.

Ilmoittautuminen on tehtävä henkilökohtaisesti. Jos pakottavan esteen vuoksi ei pääse itse paikalle, on annettava valtakirja asioita hoitavalle henkilölle.

Ylioppilaskoetilat ja -ajat

Ylioppilaskokeet järjestetään lukion salissa, peilisalissa ja lukion D-osassa. Tarkempi paikka ilmoitetaan edellisen päivän iltaan mennessä wilma-viestillä. Kokeet alkavat kello yhdeksän, mutta paikalle on saavuttava viimeistään klo 8:30.

Syksyn 2019 koepäivät

 päivä koe
ma 16.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
ke 18.9. äidinkielen lukutaito
pe 20.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä
ti 24.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
to 26.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
pe 27.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ti 1.10. äidinkielen kirjoitustaito, suomi toisena kielenä
to 3.10. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

Kevään 2020 koepäivät

ti 12.3. äidinkieli (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe
to 14.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
pe 15.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
ma 18.3. toinen kotimainen kieli
ke 20.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä
pe 22.3. äidinkieli (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe
ti 26.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
to 28.3. uskonto,elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

Tällä sivustolla käytetään kävijäseurantaan tarkoitettuja evästeitä.