Seinäjoen lukio
SEINÄJOEN LUKIO

Opiskelijaedut

Opintotuki

Opintotuen myöntämisestä vastaa Kansaneläkelaitos. Opintotuki myönnetään koko opiskeluajalle ja edellytyksenä on vähimmäiskurssimäärän suorittaminen. Lukiossa opiskelevalla on mahdollisuus saada sekä valtion myöntämää opintorahaa (jota ei tarvitse maksaa takaisin) että valtion takaamaa opintolainaa. Opintotukea ei myönnetä opiskelijalle, joka saa lapsilisää.

Opintotuki voidaan myöntää hakemiskuukauden alusta. Tee hakemus verkossa Kelan sivuilla. Jos lukiossa opintojaan jatkava on saanut koko opiskeluajan opintotukipäätöksen, hänen ei tarvitse hakea opintotukea seuraavaksi lukuvuodeksi.

Koulumatkatuki

Kansaneläkelaitos myöntää koulumatkatukea. Yhdensuuntaisen päivittäisen koulumatkan on oltava asunnolta lukiolle vähintään 10 km ja koulumatkan kustannusten vähintään 54 euroa/kk. Opiskelija maksaa itse koulumatkakustannuksistaan 43 euroa/kk. Koulumatkatukena myönnetään koulumatkakustannusten ja opiskelijan maksuosuuden erotus.

Koulumatkatukea on haettava erikseen joka lukuvuodeksi. Hakemus- ja ostotodistuslomakkeita saa oppilaitoksen kansliasta tai Kelan toimistosta. Koulumatkatuki maksetaan kuukausittain ja sitä voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukautta edeltävän kuukauden alusta lukien. Tarkempia tietoja saa kansliasta ja Kelalta.

Tapaturmakorvaukset

Lukion opiskelijat on vakuutettu tapaturman varalle, ei kuitenkaan heidän irtainta omaisuuttansa. Koulussa sattuneista tapaturmista aiheutuvat kulut korvaa vakuutusyhtiö. Tapaturmasta on laadittava korvaushakemus. Lomakkeita saa terveydenhoitajalta ja kansliasta. Vakuutus korvaa sairaalakulut ja kuntoutuksen. Opiskelija maksaa itse ensin mahdolliset sairaalakulut ja sen jälkeen hän hakee korvausta vakuutusyhtiöltä, joka korvaa kulut vain maksettujen laskujen pohjalta. Hakemukseen on aina liitettävä lääkärintodistus. Hakemus jätetään kansliaan. Vakuutus ei kata tapaturman vaatimia koulukyytejä.

VR:n alennukset

Opiskelija saa alennusta junalipuista, kun hänellä on oppilaitoksen opintotodistus, jonka saa kansliasta.

Opiskelijakunnan ja Kirjakauppa Infon yhteistyö

1.7.–8.9.2019 välisenä aikana alennus oppikirjoista –20%. Muina aikoina oppikirjoista –17% ja opiskelutarvikkeista –12%. Kassalla mainittava, että on Seinäjoen lukion opiskelija.

Tällä sivustolla käytetään kävijäseurantaan tarkoitettuja evästeitä.