Seinäjoen lukio
SEINÄJOEN LUKIO

Kenen puoleen kääntyä?

 • Englanninkieliset opinnot: rehtori Teijo Päkkilä ja opinto-ohjaaja Sanna Försti
 • Etäopiskelu: aikuislinjan aineenopettajat, rehtori ja opinto-ohjaajat
 • Henkilökohtaiset ongelmat: ryhmänohjaajat ja opiskelijahuollon toimijat
 • Jatkokoulutusasiat: opinto-ohjaajat
 • Kaksoistutkinnon suorittamiseen liittyvät asiat: opinto-ohjaaja Merja Laasala
 • Kansainväliset hankkeet: Ville Hakala, Teijo Päkkilä ja hanketta ohjaavat opettajat
 • Katoamiset, varkaudet, hätätilanteet: rehtori, apulaisrehtori ja vahtimestari
 • Korkeakoulujen kurssitarjonta: opinto-ohjaaja Merja Laasala
 • Koulun tilavaraukset: rehtori
 • Kurssien suoritusjärjestys: aineenopettajat ja opinto-ohjaajat
 • Kurssimerkintä puuttuu: kurssin opettaja, kanslia. Jos urheiluakatemian merkintöjä puuttuu, ota yhteys koulusihteeri Sirkka Mäkiseen.
 • Loma-anomukset ja pidemmät poissaolot: Anotaan Wilmassa olevalla lomakkeella. 1-3 pv ryhmänohjaaja, pidemmistä poissaoloista anomus rehtorille
 • Muissa oppilaitoksissa tarjolla olevat kurssit: opinto-ohjaajat
 • Opiskeluvaikeudet: erityisopettaja, opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat, kuraattori sekä aineenopettajat
 • Opintojen hyväksiluku (muualla suoritetut opinnot): rehtori
 • Opinto-ohjelman muutokset: opinto-ohjaajat ja apulaisrehtori Jyrki Kuoppala
 • Opintomenestyksen seuranta: ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaajat
 • Opinto-ohjelman toteutuminen: opinto-ohjaajat ja ryhmänohjaaja
 • Opintotuki: kanslia
 • Projektiopinnot tai muut erityiset opintokokonaisuudet: opinto-ohjaajat ja asianomaiset aineenopettajat
 • Urheiluakatemia: opinto-ohjaajat Elina Pöyhönen ja Merja Laasala
 • Uusintakuulustelut: aineenopettajat, ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaajat
 • Valintaohjelma (Wilma): apulaisrehtori Jyrki Kuoppala
 • Virheet opintorekisterissä: kanslia, aineenopettaja
 • Ylioppilastutkinto: opinto-ohjaajat, kanslia ja rehtori
 • Muut ongelmat, esimerkiksi opetustila hukassa: kanslia, opinto-ohjaajat, rehtori ja apulaisrehtori
Tällä sivustolla käytetään kävijäseurantaan tarkoitettuja evästeitä.