Seinäjoen lukio
SEINÄJOEN LUKIO

Hakijan opas

Seinäjoen lukioon valitaan 250 opiskelijaa peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Lukioon haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Lisäksi täytetään lukion oma sähköinen ainevalintakortti, jossa kysytään

 1. Henkilötiedot
 2. Nykyinen peruskoulu
 3. Uskontokunta
 4. Peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo
 5. Suomen kieli (äidinkieli vai vieras kieli)
 6. Toisen kotimaisen kielen taso (RUA, RUB)
 7. Alakoulussa aloitetun A2-kielen valinnat (EA, RA, SA)
 8. Yläkoulussa aloitetun B2-kielen valinnat (EA, RA, SA, VE)
 9. Lukiossa alkavan uuden vieraan B3-kielen valinnat (EA, RA, SA, VE)
 10. Pitkän tai lyhyen matematiikan valitseminen (MAA, MAB)
 11. Fysiikan kurssien valitseminen (yksi tai kolme)

 12. Musiikin kurssien valinnat (MU01 ja/tai MU02)
 13. Kuvataiteen kurssien valinnat (KU01 ja/tai KU02)
 14. Engees-linjan valitseminen
 15. Ensimmäisen vuoden aiottu kokonaiskurssimäärä
 16. Teatteri-ilmaisun kurssien valitseminen
 17. Laaja-alaisiin kokonaisuuksiin osallistuminen
 18. Hakeutuminen urheiluakatemiaan

 19. Seinäjoen lukion sijoitus yhteishakukohteena

Näiden valintojen perusteella opiskelijalle tehdään ensimmäisen jakson lukujärjestys. Loppulukuvuoden lukujärjestys tehdään ensimmäisen jakson aikana opinto-ohjaajan ohjauksessa.

Jos olet antanut yhteisvalinnan hakulomakkeella sähköpostiosoitteesi ja sinut on hyväksytty koulutukseen, saat sähköpostiviestin, jossa on linkki paikan vastaanottamiseen. Lähetämme sinulle lisäksi päätöksen opiskelijavalinnastasi ja lisäohjeet paikan vastaanottamisesta. Lukioon ottamista koskeva päätös julkaistaan myös koulun kotisivuilla sekä koulun sosiaalisessa mediassa.

Tällä sivustolla käytetään kävijäseurantaan tarkoitettuja evästeitä.