Seinäjoen lukio
SEINÄJOEN LUKIO

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto on lukion valtakunnallinen päättötutkinto. Tutkinnon voi suorittaa korkeintaan kolmella peräkkäisellä tutkintokerralla. Tutkintoon kuuluu vähintään neljä (4) koetta, joista ainakin yhden tulee olla pitkä oppimäärä:

 • Äidinkieli ja kirjallisuus (pakollinen)
 • Toinen kotimainen kieli (pitkä tai keskipitkä)
 • Vieras kieli (pitkä tai lyhyt)
 • Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • Reaali

Ylioppilaskokeeseen voi osallistua, kun on opiskellut oppiaineen pakolliset kurssit. Kokeen tehtävät perustuvat valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien oppimääriin, joten kannattaa opiskella lisäksi mahdollisimman paljon syventäviä ja soveltavia kursseja.

Ylioppilaskoetilat ja -ajat

Ylioppilaskokeet järjestetään lukion salissa, peilisalissa ja D-osassa. Oma koetilasi ilmoitetaan edellisen päivän iltaan mennessä Wilma-viestillä ja näet sen myös ennen koetta listasta D-aulassa tai Sankariaulassa.

Koepäivänä paikalle on saavuttava viimeistään klo 8.30!

Koepäivät: kevät 2020, syksy 2020, kevät 2021.

Ohjeita

Avaa tai sulje aihe klikkaamalla tai napauttamalla otsikkoa.

Ylioppilasinfon materiaali

Tutustu rehtorin laatimaan diasarjaan sekä lautakunnan tiedotteeseen.

Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen

Varsinaiset opiskelijat ilmoittautuvat opotunnilla ohjeistuksen mukaan. Korottajat, uusijat sekä ne, joilla ei ole voimassa olevia Wilma-tunnuksia, ilmoittautuvat kirjoituksiin erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Jos haet erillisjärjestelyitä tai lukihäiriön, vamman tai sairauden huomioimista arvostelussa, tee sähköinen hakemus erityisopettajan kanssa ennen yo-ilmoittautumista.

Jos tarvitset lukion laitteita lainaksi YO-kokeisiin, sinun tulee a) käydä keskustelemassa lukion TVT-tiimin kanssa (DigiHour tiistaisin klo 15.10 AB-aulassa) ja b) varata laitteet täyttämällä anomuslomake YO-kokeeseen tarvittavat koulun laitteet.

Ilmoittautuessa on koko tutkinnon osalta sitovasti valittava kokeen taso (pitkä, keskipitkä, lyhyt) ja onko koe pakollinen vai ylimääräinen.

Tutkintoon ilmoittautuminen on sitova. Jos et saavu koetilaisuuteen tai et jätä koesuoritusta arvosteltavaksi, koe katsotaan keskeytyneeksi ja hylätyksi.

Ilmoittautuminen on tehtävä henkilökohtaisesti. Jos pakottavan esteen vuoksi ei pääse itse paikalle, on annettava valtakirja asioita hoitavalle henkilölle.

Tutkintomaksut: Perusmaksu on 14 €/tutkintokerta ja koekohtainen maksu on 28 €. Lasku toimitetaan paperisena kotiosoitteeseen. Mitätöintiä voi hakea työkyvyttömyyden aiheuttavan sairauden (lääkärintodistus) tai muun siihen verrattavan esteen perusteella.

Ennen ylioppilaskoetta

Harjoittele etukäteen:

 • Oman tietokoneen käynnistäminen usb-muistitikulta (Abitti).
 • Omien langallisten kuulokkeiden ja Ethernet-verkkokaapelin liittäminen koneeseen.
 • Koeympäristön käyttö: ikkunat, välilehdet, kuvankaappaus, poistetun tekstin palauttaminen, äänitestin tekeminen.

Teknistä tukea tarjotaan tiistaisin klo 15.10-16.00 Happy Hourissa. Aikuislinjalle järjestetään lisäksi omia harjoittelukertoja, joista ilmoitetaan erikseen.

Laskin ja taulukkokirja (sallittu matematiikan, fysiikan, kemian ja maantieteen kokeissa), mikäli kämmenlaitetta ja paperista kirjaa haluaa käyttää, on tuotava tarkistettaviksi kanslian eteisen laatikoihin koetta edeltävänä päivänä klo 10:00 mennessä. Pakollista tämä ei ole, koska sähköiset taulukot ja laskinohjelmat löytyvät koejärjestelmästä.

Koepäivänä

 • Kokeeseen on saavuttava viimeistään klo 8:30 ja poistua saa aikaisintaan klo 12:00. Kokeen kesto on kuusi tuntia, ellei erityisjärjestelyistä tai teknisistä ongelmista johtuvaa lisäaikaa ole myönnetty.
 • Ota mukaan
  • Henkilöllisyystodistus (kuvallinen kela-kortti, ajokortti tai passi).
  • Kannettava tietokone ja tarvikkeet: latausjohto, langalliset kuulokkeet, tarvittavat adapterit.
  • Eväskori, jossa eväät pakattuina läpinäkyviin rasioihin.
  • Mahdolliset henkilökohtaiset lääkkeet - toimita ne koetilan lääkepöydälle.
 • Koetilaan ei saa tuoda
  • puhelimia, älykelloja, bluetooth-laitteita, langattomia kuulokkeita
  • mitään omia papereita, edes nenäliinoja
  • ulkovaatteita, laukkuja, reppuja yms.
  • voimakkaita hajusteita.
 • Vilppi tai sen yritys: Koesuoritus keskeytyy välittömästi ja kaikki kokeesi hylätään kyseisellä tutkintokerralla.
 • Kokeen aikana kiinnitä valvojan huomio viittaamalla tai nousemalla seisomaan, jos
  • haluat vessaan,
  • sinulta putoaa jotakin,
  • tarvitset lisää paperia,
  • koneessa on ongelma tms.
 • Koetilassa on tavanomaisia lääkkeitä. Intiimihygieniatuotteita on saatavilla vessoissa.

Jos sairastut

 • Ilmoita sairastumisesta rehtorille puhelimitse 040 774 8380.
 • Hanki lääkärintodistus kyseisen päivän työkyvyttömyydestä tai sairaudesta, jos osallistut kokeeseen sairaana. Tuo todistus kansliaan tai anna rehtorille mahdollisimman pian.

Koetulokset

Kokeen jälkeen anna opettajille 1–2 viikkoa aikaa alustavan arvioinnin tekemiseen. Tämän jälkeen koetuloksia voi tiedustella Wilma-viestillä tai sähköpostilla. Tarkistajaluettelo julkaistaan kotisivun uutisissa.

Lopullisen arvostelun tekee YTL. Arvosteluunsa tyytymätön voi tehdä maksullisen (50 €) oikaisuvaatimuksen lautakunnan asiointipalvelussa 14 päivän kuluessa arvosanojen julkaisusta. Maksu palautetaan, jos arvosana muuttuu.

Kokeiden uusiminen tutkinnon ollessa kesken:

 • Hyväksytyn kokeen saa uusia rajoituksetta.
 • Hylätyn koe saa uusia kolme kertaa kolmen seuraavan kirjoituskerran aikana.
 • Hylätyn pakollisen (ei ylimääräisen) kokeen tason voi vaihtaa lyhyemmän oppimäärän kokeeseen. Huomaa, että yhden tutkinnon kokeen tulee olla pitkän oppimäärän koe.

Tutkinnon valmistuminen

Ylioppilastutkinto tulee suoritetuksi, kun kokelas on suorittanut hyväksytysti pakolliset kokeet sekä lukiokoulutuksen oppimäärän tai 4 a §:ssä tarkoitetun muun tutkinnon tai koulutuksen.

Tutkinnon suorittanut voi

 • Täydentää tutkintoa uusilla oppiaineilla tai niiden oppimäärillä.
 • Uusia kokeita rajoituksetta. Parempi arvosana jää voimaan.
Tällä sivustolla käytetään kävijäseurantaan tarkoitettuja evästeitä.