Seinäjoen lukio

 

Opintokokonaisuudet

Laaja-alaisissa opintokokonaisuuksissa lähestytään opiskeltavia asioita uusista näkökulmista ja samalla tehdään yhteistyötä eri oppiaineiden välillä. Opiskelijat saavat suoritettua tavallisia opintoja myös näissä kokonaisuuksissa.

Finanssiklubi

Kokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden tutustua yrittäjyyden ja rahan maailmaan oppitunneilla ja erilaisilla vierailuilla. Finanssiklubin yhteydessä on mahdollista suorittaa korkeakouluopinnoista Yrittäjyyden perusteet (3op). Yhteistyössä SeAMK, Liiketalous.

NY – vuosi yrittäjänä tai 4H-yritys

Opintokokonaisuus tarkoittaa oman pienimuotoisen yrityksen aloittamista ja sen liiketoiminnasta huolehtimista lukuvuoden aikana ohjaavan opettajan avustuksella.

Haloo – Työelämän viestintätaidot

Millainen on hyvä työhakemusvideo? Mitä laittaa sähköiseen portfolioon? Miten neuvotella yhteisen pöydän ääressä tai verkon välityksellä? Opinnoissa harjoitellaan monipuolisin työtavoin kirjallisia, suullisia ja visuaalisia viestintätaitoja, jotka tulevat tarpeeseen jatko-opinnoissa ja työelämässä.

Taidetta tietokoneella

Taidetta tietokoneella on tietotekniikan ja kuvataiteen opintokokonaisuus, jossa tutustutaan monipuolisesti taiteen tuottamiseen tietokoneella. Opintojaksoon sisältöihin sopivat esimerkiksi 3D-mallintaminen ja animointi, skulptaus, VR ja AR, Green Screen –teknologia, tesselaatiot, fraktaalit.

Kaikki tiet vievät Roomaan

Historian, kuvataiteen sekä katsomusaineiden integroitu opintokokonaisuus, johon kuuluu opintomatka Roomaan. Opintojakson aikana syvennytään antiikin sekä keskiajan Rooman ihmeisiin kuten arkkitehtuuriin, historiaan ja uskontoon, arkipäivän elämään, taiteeseen ja mytologiaan ennen varsinaista opintomatkaa.

Ambassador School

Vuosittain toteutuva Ambassador School –projekti on tarkoitettu kaikille niille opiskelijoille, joita kiinnostaa yhteiskunnallinen vaikuttaminen, poliitikkojen tapaaminen ja ajankohtaisista asioista keskusteleminen. Ambassador School –projektissa tutustutaan Euroopan Unionin toimintaan ja tuodaan sitä näkyväksi omassa oppilaitoksessa. Projektin yhteydessä on mahdollisuus mm. osallistua Euroopan parlamentin järjestämään Euroscola-tapahtumaan Strasbourgissa Ranskassa.

Filosofinen lukupiiri (2op)

Opinnoissa luetaan ajatuksia herättävää ja spekuloivaa kirjallisuutta (esim. klassikkonovelleja ja ajankohtaisia esseitä), joita käsitellään ja syvennetään lukupiirityöskentelyn kautta.

Opiskelija pääsee harjoittelemaan vuorovaikutustaitoja (puheenvuoron alustaminen ja oman mielipiteen ilmaiseminen keskustelussa) sekä aineiston analysointia (aineiston käsitteellistäminen, oman ja yhteisen tulkinnan yhteensovittaminen).

Japanin kieli ja kulttuuri (2 op)

 

Tutustumisopinnot (1 op) Venäjän, Saksan, Ranskan ja Espanjan kieleen ja kulttuuriin

 

Hygieniapassi

Hygieniapassi vaaditaan, jos työskentelee elintarvikealalla. Voit tarvita sitä esimerkiksi kesätöitä varten.

Korkeakouluyhteistyötä lukio-opintojen sisällä

  • Fysiikan laboratoriotyöt (SeAMK Tekniikka)
  • Yrittäjyyden perusteet (SeAMK Liiketalous)

Lukio-opintoihin voi myös sisällyttää eri yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opintoja. Lisää tietoa korkeakouluyhteistyöstä.

 

Seinäjoen lukio
Kirkkokatu 16
60100 SEINÄJOKI
p. 050 377 1097
etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

Kanslia palvelee opiskelijoita klo 9.00 - 12.00.