Seinäjoen lukio
SEINÄJOEN LUKIO

Opintokokonaisuudet

Laaja-alaisissa opintokokonaisuuksissa lähestytään tavallisilla kursseilla opiskeltavia asioita uusista näkökulmista ja samalla tehdään yhteistyötä eri oppiaineiden välillä. Opiskelijat saavat suoritettua tavallisia kursseja myös näissä kokonaisuuksissa.

Finanssiklubi

Kokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden tutustua rahan maailmaan ja toimia finanssialalla. Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit YH05 ja MAA16.

Pääsiäisdekkari

Pääsiäisen 2019 aikaan sijoittuva esityksellinen hanke, jossa mukana ainakin ÄI20 ja UE02 sekä mahdollisesti TO1-kurssit. Kokonaisuuteen sisältyy myös yrittäjyyskasvatusta.

Ikuisuusprojekti

Kokonaisuudessa rakennetaan siltoja näennäisesti vastakkaisten maailmankuvien välille. Muuan Ikuisuuskysymys ratkaistaan aiemmalla konseptilla jaksossa 2 FI 2 (VIL) + ÄI 17-19 (JOH). Esitykset kolmannen jakson päätteeksi.

NY – vuosi yrittäjänä

Opintokokonaisuus tarkoittaa oman pienimuotoisen yrityksen aloittamista ja sen liiketoiminnasta huolehtimista lukuvuoden aikana ohjaavan opettajan avustuksella. Samalla opiskelija saa suoritettua lukio-opintoja sekä opittua olennaisia asioita yrittäjyydestä.

Globaali maailma - globaali vastuu

Opintokokonaisuus sopii aivan kaikille - erityisesti sinulle, jos haaveilet kansainvälisestä urasta ja olet kiinnostunut hyväntekeväisyydestä ja kehitysaputehtävistä. Kurssilla käsitellään esim. ihmisoikeus- ja ympäristökysymyksiä, väestöräjähdyksen seurauksia, köyhyyden ja rikkauksien epätasaisesta jakautumisesta maailmassa sekä sodan ja rauhan teemoja.

Kokonaisuudessa saat suoritettua syventäviä lukiokursseja. Kurssin jälkeen olet taituri globaaleissa kysymyksissä. Tämä kokonaisuus ei ole pelkää teoriaa, vaan kokonaisuudessa on paljon vierailuja sekä tapahtumien ja tempauksien järjestämistä.

Globaalikasvatusta toteutetaan Seinäjoen lukiossa laaja-alaisina opintoina kerran lukuvuodessa, viiden eri oppiaineen kokonaisuutena, jossa yhdistävä teema on globalisaatio. Globaali maailma-globaali vastuu - kokonaisuuden valitseva opiskelija suorittaa opinnot yhden kuuden viikon jakson aikana. Opiskelijalla ei ole jakson aikana muita opiskeltavia kursseja. Opiskelija keskittyy yhden jakson ajan globaalien ilmiöiden ajankohtaisiin kysymyksiin. Opintokokonaisuudesta saa yhteensä viisi kurssia.

Globaalikasvatuksen kokonaisuus koostuu pakollisesta yhteiskuntaopin kurssista (YH3), valtakunnallisista lukion syventävistä teemaopinnoista (TO1, TO2 ja TO3) ja koulukohtaisesta soveltavasta kurssista (UE7). Kaikkia viittä kurssia tarkastellaan globalisaation näkökulmasta ja opetuksessa painotetaan YK:n Agenda 2030 tavoitteita. Opintojen tavoitteena on luoda opiskelijalle kokonaiskuva globaaleista teemoista ja rohkaista opiskelijaa aktiiviseen kansalaisvaikuttamiseen ja kehittämään työelämässä tarvittavia taitoja vapaaehtoistoiminnan kautta. Opetuksen laajempana tavoitteena on tehdä globaalikasvatus näkyväksi koko koulun arjessa.

Kurssit ja arviointi:

  • YH3 - Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (4-10)
  • TO1 - Monitieteinen ajattelu (suoritettu/hylätty)
  • TO2 - Tutkiva työskentely teknologialla (suoritettu/hylätty)
  • TO3 - Arjen osaaminen (suoritettu/hylätty)
  • UE7 - Katsomusten ajankohtaiset kysymykset (suoritettu/hylätty)

Globaalikasvatusta on toteutettu Seinäjoen lukiossa vuodesta 2010 alkaen ja opiskelijoita on osallistunut opetukseen yli 250. Opetuksen tavoitteena on ollut alusta alkaen oppiainerajat ylittävä ilmiökeskeisyys. Kokoavana teemana on ollut globalisaatio. Luokattoman lukion työtavasta kokonaisuus poikkeaa siinä, että opiskelijat pysyvät yhtenä ryhmänä kuuden viikon ajan, jokainen päivä kello 8-15. Tämä mahdollistaa ryhmäytymisen, vierailut ja tutkivan oppimisen.

Vuosien aikana yhteistyötä on tehty monien kansalaisjärjestöjen kanssa ja koulu on osallistunut opetushallituksen erilaisiin kansainvälistymishankkeisiin. Pitkäaikaisin yhteistyökumppani on ollut Zimbabwen Aids-orvot Ry, jonka toiminnan tukemiseen Seinäjoen lukio on sitoutunut. Seinäjoen lukio on palkittu globaalikasvatustyöstä mm. OAJ:n Osaa & jaa-palkinnolla ja Kirkon ulkomaanavun vuoden globaalikasvattaja palkinnolla.

 

 

Tällä sivustolla käytetään kävijäseurantaan tarkoitettuja evästeitä.