Seinäjoen lukio
SEINÄJOEN LUKIO

Seinäjoen lukioon?

Miksi lukioon?

9. luokan lopussa sinulla ei ehkä ole aavistustakaan siitä, mikä sinusta "isona tulee". Lukiokoulutukseen tuleminen antaa lisää aikaa miettiä tulevaisuuden koulutusvalintoja ja saat ohjausta jatko-opintojen suunnitteluun. Lukion ja ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeen kaikki mahdolliset jatkokoulutustiet ovat sinulle avoinna ulkomaita myöten. Jatko-opinnoissasi tarvitset monipuolista kielitaitoa ja kykyä opiskella asiakokonaisuuksia.

Nykylukio on monipuolinen opiskelupaikka, jossa voit opiskella perinteisten lukuaineiden lisäksi myös tanssia, teatteria, liikuntaa, kansainvälisyyttä, musiikkia, yrittäjyyttä ja kuvataidetta. Voit myös suorittaa lukiodiplomeita. Lukiossa pohdiskellaan, keskustellaan ja väitellään vaikkapa asenteista ja arvoista ja annetaan eväitä tulevaa varten. Lukio auttaa sinua löytämään vahvuutesi.

Miksi Seinäjoen lukioon?

Seinäjoen lukio on suuri yleislukio, jonka kurssitarjonta on massiivista – noin 1000 kurssia joka lukuvuosi. Voit laatia itsellesi sopivan ja henkilökohtaisen opiskeluohjelman sekä sovittaa paljon aikaa vievän harrastuksen lukio-opintoihisi. Meillä voit syventyä niihin aineisiin, joista olet kiinnostunut.

Laaja kielitarjonta. Ruotsin ja englannin lisäksi on mahdollista opiskella saksaa, ranskaa, venäjää ja espanjaa. Voit myös suorittaa osan opinnoista englanninkielellä Engees-linjalla.

Kansainvälinen toiminta on poikkeuksellisen laajaa. Hankkeita, joihin usein liittyy myös opiskelijavaihtoa, on useiden ulkomaisten koulujen kanssa. Yhteistyökouluja on Kanadassa, Hollannissa, Saksassa, Virossa, Latviassa, Italiassa, Ranskassa, Ruotsissa, Venäjällä, Unkarissa ja Espanjassa. Lisäksi kotikansainvälisyyden taitoja voi kehittää opiskelemalla muun muassa globaalikasvatuksen kokonaisuudessa ja osallistumalla muihin hankkeisiin.

Laaja-alaisissa kokonaisuuksissa lähestytään tavallisilla kursseilla opiskeltavia asioita uusista näkökulmista ja samalla tehdään yhteistyötä eri oppiaineiden välillä. Opiskelijat saavat suoritettua tavallisia kursseja myös näissä kokonaisuuksissa. Lisätietoa.

Urheiluakatemiatoiminta on osa suomalaista huippu-urheilujärjestelmää ja sitä koordinoi Suomen Olympiakomitea. Opiskelijat osallistuvat lajivalmennukseen, joka luetaan hyväksi lukion opintoihin. Seinäjoen lukion laaja kurssitarjonta mahdollistaa aktiivisen ja täysipainoisen harjoittelun urheiluakatemiassa sekä sen yhdistymisen kitkattomasti määrätietoiseen lukio-opiskeluun. Urheiluakatemiaan pyrkivän opiskelijan tulee täyttää hakemuksensa seuraavassa osoitteessa www.epurheiluakatemia.fi.

Lukiodiplomin voit suorittaa kuvataiteessa, liikunnassa, (käsityössä, kotitaloudessa), tanssissa, mediassa, musiikissa ja teatteritaiteessa. Lukiodiplomin suorittamisesta voit hyötyä joihinkin yliopisto-opintoihin tai ammattikorkeakouluihin haettaessa. Lukiodiplomin suorittamiseen liittyy aina pitkäkestoinen näyttö. Jos haluat suorittaa diplomin, ota yhteys kyseisen aineen opettajaan jo lukio-opintojesi alkuvaiheessa.

Teatteri-ilmaisu on taideaine, jossa harjaannut toimimaan ryhmän jäsenenä, ilmaisemaan itseäsi näyttämöllä ja saat tilaisuuksia esiintymisiin lukioteatterissa. Teatteri-ilmaisussa näytelmäproduktioita toteutetaan vähintään joka toinen vuosi.

Täsmäpäivät

Oletko hakeutumassa Seinäjoen lukioon kevään 2019 yhteishaussa?

Järjestämme maakunnasta ja muille kauempaa hakeville nuorille oman tutustumispäivän, jonka aikana tutustutaan lukiomme opintotarjontaan ja käydään läpi ensimmäisen vuoden kurssivalintoja. Tervetuloa!

Tällä sivustolla käytetään kävijäseurantaan tarkoitettuja evästeitä.