Seinäjoen lukio
SEINÄJOEN LUKIO

Opiskelijakunta

Kaikki lukion opiskelijat kuuluvat opiskelijakuntaan. Opiskelijakunnalle valitaan kevään vuosikokouksessa hallitus, jonka jäseniä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja kolme opiskelijaa kultakin vuositasolta. Hallituksen tehtävä on

 • järjestää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja vapaata harrastustoimintaa,
 • tehdä ehdotus tai antaa lausunto lukion järjestyssäännöistä ja muista lukion toimintaa koskevista asioista,
 • kutsua koolle opiskelijakunnan kokous,
 • valmistella opiskelijakunnan kokouksessa esitettävät asiat ja toimeenpanna päätökset.

Opiskelijakunnan hallitus 2019–2020

 • Puheenjohtaja Dariush Rahim
 • Varapuheenjohtaja Roosa Harju
 • Tiedotusvastaava Petteri Hakala
 • Mediavastaava Roosa Lehtonen
 • Rahastonhoitaja Elias Heikkilä
 • Sihteeri Sofia Mäkinen
 • Propagandavastaava Uki Uurtimo
 • Ergonomiavastaava Leevi Koivula

Luottamusopiskelijat

Kukin ohjausryhmä valitsee vähintään kaksi luottamusopiskelijaa. Luottamusopiskelija

 • on ohjausryhmänsä yhdyshenkilö, johon ryhmänohjaaja, opettajat ja rehtorit voivat ottaa yhteyttä ja jonka avulla ryhmälle voidaan tiedottaa asioita,
 • tiedottaa ryhmänohjaajalle, opettajille ja rehtorille ryhmän toiveista,
 • toimii ohjausryhmänsä edustajana erilaisissa neuvotteluissa, tapahtumissa ja opiskelijafoorumin jäsenenä.

Opiskelijafoorumi

Opiskelijafoorumi on luottamusopiskelijoiden, opiskelijakunnan hallituksen ja rehtoreiden tapaaminen.

Tällä sivustolla käytetään kävijäseurantaan tarkoitettuja evästeitä.