Seinäjoen lukio
SEINÄJOEN LUKIO

Tietopaketti kotiväelle

Tälle sivulle on koottu tietopaketti kotiväelle lukion poissaolokäytännöistä, opintojen etenemisen seuraamisesta, opintojen tukemisesta sekä ylioppilastutkinnosta.

Kotiväkeä informoidaan koulunkäynnistä lukuvuosittain järjestettävissä infoilloissa.

Seuraa poissaoloja

Opiskelijalla on läsnäolovelvoite suorittaakseen kurssinsa. Hyväksytty poissaolon syy on sairaus tai rehtorin, ryhmänohjaajan, terveydenhoitajan, lääkärin tai opettajan anta­ma lupa. Jos lupaa ei ole voitu ennakolta pyytää, tulee opiskelijan mahdollisimman pian ilmoittaa poissaolosta ryhmänohjaajalle ja kurssien opettajille. Sairastumisesta opiskelijan tulee aina ilmoittaa viestillä ryhmänohjaajalle.

Alaikäisen opiskelijan poissaolojen selvittämisestä vastaa huoltaja. Opettajat merkitsevät kaikki poissaolot Wilmaan. Alaikäisen huoltaja saa viestin merkitystä poissaolosta, jonka syyn hän selvittää Wilmaan. Selvittämättömät poissaolot tai läsnäolovelvoitteen laiminlyönti johtavat jatkotoimenpiteisiin.

Koulun edustaminen esim. urheilukilpailussa tai ystävyyskouluvierailulla ei ole läsnäolovelvoitteen laiminlyöntiä.

Tiedossasi olevan pätevän syyn nojalla opiskelijalle voi anoa lupaa koulusta poissaolemiseen:

 • yksittäiseksi oppitunniksi asianomaiselta opettajalta
 • enintään kolmeksi koulupäiväksi ryhmänohjaajalta
 • pidemmäksi ajaksi rehtorilta

Huom! Arviointiviikolla poissaolleelle ei järjestetä omaa erillistä ylimääräistä koetta. Tällöin kurssikoe suoritetaan uusintakuulustelussa. Uusinnoissa voi tehdä enintään kahden kurssin kokeen. Lomamatkat tulee suunnitella koulun loma-ajoiksi, sillä niitä varten ei voi saada lupaa poissaoloon.

Täysi-ikäinen opiskelija voi selvittää poissaolonsa joko itse tai huoltajan varmistuksella (sallimalla huoltajien pääsyn näkemään opiskelijan tiedot ja kuittamaan poissaolot Wilmassa).

Seuraa opintojen etenemistä

Jokainen etenee omaan tahtiinsa, mutta kolmen vuoden opintosuunnitelmalla kursseja tulisi kertyä keskimäärin viisi jokaisessa jaksossa. Siten tavallisesti ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen opiskelija on suorittanut noin 30 kurssia, toisen vuoden jälkeen noin 60 kurssia ja kolmannen vuoden keväällä vähintään 75 kurssia. Jos opiskelijan kurssisuoritukset poikkeavat tästä paljon alaspäin, on aihetta selvittää syyt, mistä poikkeamat johtuvat.

Tue nuorta opinnoissa

On tärkeää tukea ja kannustaa nuorta hänen opinnoissaan. [...]

Seinäjoen lukiossa

 • Lukio-opintojen alkuun sijoittuu junioriopokurssi, jossa ohjausryhmän opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja (jolla on myös oman aineensa 1. kurssi tässä ensimmäisessä jaksossa) ja tutoropiskelijat tutustuttavat lukioon, tiloihin, toimintatapoihin, opintojen järjestelyihin jne. Tähän kurssiin sisältyy myös tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttötaitojen koulutusjakso sekä Luki-seula luku- ja kirjoitusongelmien havaitsemiseksi. Seulan tulosten perusteella erityisopettaja kutsuu lisätutkimuksiin opiskelijat, jotka hyötyisivät erityisen tuen suunnitelmasta, opiskelutekniikan Lue-kurssista tai tarvitsevat Luki-lausunnon Ylioppilastutkintolautakuntaa varten ja harjoittelumahdollisuuksia ylioppilaskirjoitusten erityisjärjestelyihin esim. pidennetyn koeajan, erillisen koetilan tms.
 • Ryhmänohjaaja haastattelee ryhmänsä opiskelijat lukioaikana yksilöllisesti ja pienryhmissä sekä seuraa opintojen edistymistä ja informoi ryhmänohjaajan tuokioissa (ROT) kulloinkin ajankohtaisista asioista.
 • Lukiossa on kuraattori, terveydenhoitaja, erityisopettaja ja aineenopettajat, jotka auttavat ja tukevat. Heidän puoleensa voi kääntyä, jos oppimista ja koulunkäyntiä hankaloittaa jokin asia, esimerkiksi jaksamisongelma tai vaikea taloustilanne.

Lisäksi

 • Lukio-opiskelun voi sovittaa kestoltaan 2-4 lukuvuoden mittaiseksi
 • Opiskelija voi halutessaan käydä uudelleen minkä tahansa oppiaineen kurssin, parempi arvosana jää voimaan
 • Lukion oppiaineen tason voi muuttaa pitkästä keskipitkään / lyhyeen. Vaihdosta ja sen vaikutuksista opinto-ohjelmaan on keskusteltava opinto-ohjaajan kanssa.
 • Seinäjoen lukion aikuislinjan kurssitarjotin on kaikille avoin. Lukion aikuislinjan tarjottimeen on koottu myös kaikki etäopetuksena tarjottavat kurssit. Etäkurssi opiskellaan ensimmäistä lähiläsnäolotuntia lukuun ottamatta verkossa. Kurssin aikana saat verkon välityksellä ohjausta tehtäviin opettajalta, joka tutoroi koululla kurssin lukujärjestyksen mukaisina aikoina.

Ylioppilaaksi valmistuminen

Tullakseen ylioppilaaksi opiskelijan on saatava lukion päättötodistus, jonka saa suoritettuaan vähintään 75 kurssia, joihin sisältyvät kaikki pakolliset kurssit. Lisäksi kunkin oppiaineen kursseista 2/3 tulee olla hyväksytysti (arvosana korkeampi kuin 4) suoritettu ja ylioppilastutkinnon pakolliset kokeet tulee olla hyväksytysti suoritettu.

Ylioppilastutkinto

 • Lukion opiskelija osallistuu kirjoituksiin suorittaakseen koko tutkinnon (ei siis suorittaakseen yksittäisen aineen kokeita).
 • Edellytyksenä osallistumiseen on, että opiskelija on opiskellut ennen kokeeseen ilmoittautumista vähintään ao. aineen pakolliset kurssit. Näin myös reaaliaineissa.
 • Lyhyen kielen oppimäärästä tulee olla opiskeltuna vähintään kolme kurssia.
 • Kokeeseen voi rehtorin päätöksellä osallistua myös opiskelija, joka ei ole opiskellut yllä mainittuja oppimääriä, mutta jolla muutoin voidaan katsoa olevan edellytykset kokeesta suoriutumiseen.
 • Tutkinnon voi aloittaa keväällä tai syksyllä.
 • Ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana.
 • Hylätyn pakollisen kokeen voi uusia kaksi kertaa kokeen tutkintokertaa välittömästi seuraavan kolmen tutkintokerran aikana.
 • Hyväksytyn kokeen voi uusia vain kerran.
 • Ylioppilastutkintotodistus annetaan, kun neljä pakollista koetta on suoritettu.
 • Ylioppilastutkintotodistuksen saamisen ehtona on, että kokelas saa myös lukion päättötodistuksen.
 • Syksyn ylioppilasjuhla järjestetään koulun juhlasalissa itsenäisyyspäivän aattona ja kevään ylioppilasjuhla Seinäjoki Areenassa.

Wilma-tunnuksen luominen

Junioreiden kotiväenillassa annetaan ohjeistus Wilma-tunnusten laatimiseen ja ohjelman käyttämiseen. Wilma-huoltajatunnus on voimassa, kunnes opiskelija täyttää 18 vuotta. Opiskelijan suostumuksella tunnus pysyy käytössä myös täysi-ikäisyyden saavuttamisen jälkeen. Ohessa video ohjeistuksesta.

Tällä sivustolla käytetään kävijäseurantaan tarkoitettuja evästeitä.