Seinäjoen lukio
SEINÄJOEN LUKIO

Kaikki poissaolot on selvitettävä

Alaikäisen opiskelijan poissaolojen selvittämisestä vastaa huoltaja.

Opiskelijan täytettyä 18 v. hän täysi-ikäisenä hoitaa itse asiansa. Halutessaan hän voi antaa ex-huoltajilleen jatko-oikeuden Wilma-tunnusten käyttöön. Se tapahtuu käymällä lukion kansliassa allekirjoittamassa suostumuksen, että ex-huoltaja saa oikeuden nähdä opiskelijan tiedot.

Yksittäiset oppitunnit

Opiskelijan ollessa poissa oppitunnilta opettaja merkitsee poissaolon Wilmaan ja odottaa opiskelijan (18 v.) tai huoltajan (alle 18v.) poissaoloselvitystä.

Luvallisista poissaoloista ja niiden hakemisesta

Huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija täyttää poissaolohakemuksen Wilmassa (valikosta Hakemukset ja päätökset). 1–3 päivän poissaololuvan myöntää ryhmänohjaajaa ja yli kolmen koulupäivän osalta rehtori. Päätös näkyy Wilmassa (valikossa Hakemukset ja päätökset kohdassa Päätökset) sekä poissaolomerkinnöissä hyväksyttynä.

Anomus tulee tehdä ajoissa, mielellään kuukausi, ennen lomaa tai poissaoloa. Opiskelija tiedottaa kurssien opettajia, ryhmänohjaajaa ja opinto-ohjaajaa poissaolostaan.

Opiskelija opiskelee itse poissaolon aikana läpikäydyt asiat, huolehtii opintojensa etenemisestä ja ottaa selvää, mitä sinä aikana kursseilla opiskellaan sekä tekee aikataulutetut tehtävät määräaikaan mennessä. Opettaja voi edellyttää lisätehtävien tekemistä poissaolojen korvaamiseksi, mutta hän ei ole velvollinen antamaan lisätehtäviä jatkuvan näytön korvaamiseksi (jatkuva näyttö voi vaikuttaa kurssiarvosanaan).

Jos lomapoissaolon aikana on arviointeja, kuten osasuorituksia tai loppuarviointia, on huomioitava, että uusintakoepäivänä voi tehdä vain kahden aineen suorituksia, ja uusintakoepäiviä järjestetään kolme kertaa lukuvuoden aikana. Loma ei ole myöskään riittävä syy järjestää ylimääräistä tukiopetusta.

Wilman värikoodit

Tällä sivustolla käytetään kävijäseurantaan tarkoitettuja evästeitä.