Seinäjoen lukio

 

Osallistu tutkimukseen


18.9.2019

Suomalaisessa yhteiskunnassa on lisääntynyt vastakkainasettelu erilaisten arvojen ja poliittisten mielipiteiden välillä. Tällainen kehitys johtaa pahimmillaan väkivaltaistuneisiin asenteisiin ja toimintaan. Jotta oppilaitokset voisivat vastata näihin haasteisiin, tarvitaan tutkimustietoa nuorten arvoista, asenteista ja resilienssiä vahvistavista tekijöistä.
 
Radikaaliksi kasvamassa? -tutkimushanke tutkii 16–20-vuotiaiden, Suomessa asuvien nuorten arvoja, asenteita ja kokemuksia elämästään. Erityisenä mielenkiinnon kohteena tutkimuksessa ovat nuorten käsitykset omien arvojensa merkityksestä ja niiden puolesta toimimisesta. Luotettavien tutkimustulosten saamiseksi edustava otos myös Seinäjoen seudun opiskelijoista on erittäin tärkeää!
 
Pyydämme teitä ystävällisesti välittämään oheisen linkin tutkimuskyselyyn oppilaitoksenne opiskelijoille joko suoraan tai opettajan välityksellä 24.9. mennessä:
https://educationhelsinki.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eaPaqpZYIjrkKmp

Tutkimuksen toteuttamiselle on myönnetty Helsingin yliopiston, Oxfordin yliopiston ja koulunne toiminta-alueen opetustoimen myöntämä eettinen lupa.
 
Kyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia ja siihen vastataan siten, että ketään yksittäistä vastaajaa tai oppilaitosta ei voida tunnistaa. Kyselyn teemat sopivat erityisesti esimerkiksi yhteiskuntaopin, filosofian, psykologian, uskonnon, elämänkatsomustiedon tai oppilaanohjauksen opetussisältöihin.
 
Lämmin kiitos yhteistyöstä ja ajankohtaisen ja tärkeän tutkimuksemme tukemisesta! Jaamme mielellämme tutkimustuloksemme ja niiden perusteella tehtävät muut tuotokset tutkimukseen osallistuvien koulujen rehtoreille.
 
Yhteistyöterveisin,

Saija Benjamin ja Pia Koirikivi

Seinäjoen lukio
Kirkkokatu 16
60100 SEINÄJOKI
p. 050 377 1097
etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

Kanslia palvelee opiskelijoita klo 9.00 - 12.00.