Seinäjoen lukio
SEINÄJOEN LUKIO

Korkeakouluyhteistyö

Lukio-opiskelujen ohella on mahdollista suorittaa korkeakouluopintoja. Ne luetaan osaksi lukio-opintoja viiteen opintoviikkoon saakka. Samoin ne luetaan hyväksi siirryttäessä opiskelemaan korkeakouluun. Opinnot ovat osittain maksullisia riippuen korkeakoulun tarjonnasta.

Jos suunnittelet korkeakouluopintoja, ota yhteyttä opinto-ohjaaja Merja Laasalaan, puh. 044 470 0242. Hän toimii yhteyshenkilönä korkeakouluihin ja huolehtii ilmoittautumiseen sekä todistuksiin liittyvistä käytänteistä. Opiskelija voi ilmoittautua kursseille vain korkeakouluyhteistyötä hoitavan opinto-ohjaajan kautta.

Opinnot ovat pääasiassa itsenäisesti suoritettavia etäopintoja.

Koulutustarjonta

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu (SeAMK)

 • Itsensä johtaminen (2 op)
 • Mediakäsikirjoittaminen (2 op)
 • Robopuulaaki–kilpailu (2 op)
 • Tutkimus-ja kehittämistyön perusteet (2 op)
 • Yritystoiminta ja yrittäjyys (3 op)
 • Assessment of Physical Activity and Health-Related Fitness (2 op, engl.)

Opinnot ovat maksuttomia. [Esite]

Etelä-Pohjanmaan opisto

Etelä-Pohjanmaan opisto tarjoaa maksuttomia yliopisto-opintoja hallintotieteestä, kauppatieteistä, kasvatustieteestä, oikeustieteestä, psykologiasta ja viestintätieteistä sekä ATK-taitojen kehittämiseen, tieteellisen kirjoittamisen opiskeluun ja puhe- ja esiintymistaitojen harjaannuttamiseen. [Esite]

Talous ja nuoret (TAT)

TAT tarjoaa Bisnes-kursseja yhteistyössä Jyväskylän ja Helsingin avoimen yliopiston kanssa. Opinnot ovat maksuttomia. [Esite]

 • Globaalit markkinat ja vastuullinen liiketoiminta (2 op, JY avoin)
 • Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen (2 op, JY avoin)
 • Myynnin verkkokurssi (6 op, HY avoin)

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak)

 • Kulttuurituotannon perusteet (3 op)
 • Otetta suomalaiseen viittomakieleen (2 op)
 • Otetta puhevammaisten tulkkaukseen (2 op)
 • Yhteisöpedagogi – ihmissuhdetyön ammattilainen (3 op)

[Esite]

Itä-Suomen yliopiston tarjoamat opinnot

Seinäjoen kaupungin oppilaitosten opiskelijat voivat suorittaa korkeakoulukursseja myös Itä-Suomen yliopistosta. [Kurssitarjonta]

 

Muut

 • Elements of AI - Tekoälyn perusteet (2 op, HY). Maksuton. [Kurssille]
 • Biologinen kemia 1 (2 op, JY). [Lisätietoa]
 • Elinympäristön kemia (2 op, JY) [Lisätietoa]
 • Johdatus tilastotieteeseen -verkkokurssi (2 op, JY) [Lisätietoa]
Tällä sivustolla käytetään kävijäseurantaan tarkoitettuja evästeitä.