Seinäjoen lukio
SEINÄJOEN LUKIO

Opinto-ohjaus

Lukion opinto-ohjauksessa saadaan valmiudet lukio-opiskeluun, tehdään opintosuunnitelma ja kurssivalinnat, tutustutaan jatko-opintomahdollisuuksiin ja työelämään.

JUNIORIOPOTUNNIT (OP01)

  • 1. jakso lukio-opiskelu tutuksi
  • 5. jakso ennakkovalinnat ja opintosuunnitelman päivitys
  • 6. jakso kurssivalinnat

SENIORIOPOTUNNIT (OP02)

  • 2. jakso jatko-opintomahdollisuudet
  • 5. jakso ennakkovalinnat, opinto- ja yo-suunnitelman päivitys, LukioJob
  • 6. jakso kurssivalinnat ja yo-ilmoittautuminen

ABIOPOTUNNIT (OP02)

  • 3. jakso jatko-opintoesittelyt

OPINTO-OHJAUKSEN SOVELTAVAT KURSSIT

  • Monia uria – kohti tulevaisuutta (OP03) ohjaa opiskelijaa työelämään.
  • Tutorkurssi (OP04) on tarkoitettu seuraavan lukuvuoden junioreiden tutoriksi haluaville.
  • Opiskelijakuntatyön kurssi (OP06) suoritetaan opiskelijakunnan hallituksessa toimimalla.

LukioJob

LukioJob on Seinäjoen lukion järjestämä työelämään tutustuminen 2. vuoden opiskelijoille. Opiskelija tutustuu työelämään seuraamalla ammattilaisten työtä ja haastattelemalla heitä. Opiskelija hankkii oman tutustumiskohteensa itsenäisesti ja omien jatko-opintosuunnitelmiensa pohjalta. Tarvittaessa oma opinto-ohjaaja auttaa paikan miettimisessä.

LukioJob kuuluu OPO02-kurssin suoritukseen 2. ja 5. jaksoissa. LukioJobin tarkoitus on auttaa selvittämään, mitkä alat kiinnostavat ja valitsemaan jatko-opiskelupaikkaa.

2. jaksossa opiskelija harjoittelee CV:n ja LukioJob-hakemuksen tekemistä. Kurssilla ideoidaan LukioJob-paikkoja yhdessä, kirjataan toiveita ammattiesittelyihin ja tehdään alustava yhteydenotto työpaikkoihin. Opiskelija hankkii itselleen työpaikan LukioJob ajalle.

5. jaksossa järjestetään luentoja, joissa eri alojen ammattilaiset kertovat työnsä sisällöstä, vaatimuksista sekä ammatin haasteista. Opiskelija tutustuu johonkin häntä itseään kiinnostavaan ammattiin, sen työolosuhteisiin, työtehtävien asettamiin vaatimuksiin, kyseisen ammatin tai alan työmarkkinoihin sekä työn edellyttämään koulutukseen.

LukioJob-työpäivät ovat ti 9.4. ja ke 10.4.2019. 2 työpäivää. Toiminta työpaikoilla tai oppilaitoksessa voi olla työn seuraamista, ammattilaisten haastattelua, tutustumista työtehtäviin ja alaan tai toiminnan tarkkailua. Työn tekemiseen voi osallistua työpaikan mahdollisuuksien mukaan.

Tällä sivustolla käytetään kävijäseurantaan tarkoitettuja evästeitä.