Seinäjoen lukio

 

Tietotekniikka

Tietotekniikka on lukion valinnainen oppiaine, joka tarjoaa käytännön digitaitoja niin arkeen, opiskeluun, työelämään kuin harrastuksiinkin.

 • Perustaidot ja toimisto-ohjelmien käytön taitaminen sekä koneella kirjoittamisen taito (moduulit 1–4 ja 11) ovat arvokasta pääomaa aivan jokaiselle opiskelijalle jatkosuunnitelmista riippumatta.
 • Harrastuneille on tarjolla trendikkäitä sisältöjä, kuten verkkosivujen ja pelien ohjelmointia ja suunnittelua, 3d-mallinnusta sekä virtuaalitodellisuutta (moduulit 5–10). Esitietoja ei kuitenkaan näissäkään vaadita, joten kaikki ovat matalalla kynnyksellä tervetulleita myös näille opintojaksoille.
 • Lisäksi voit tehdä itsenäisesti korkeakoulujen MOOC-kursseja.

Tutustu moduulien kuvauksiin alla ja valitse tietotekniikkaa!

Kaikille suositeltavia opintoja

OPO01 JunnuTVT - kaikille pakollinen opintojakso (4 oppituntia)

Kaikille lukion aloittaneille opiskelijoille järjestetään TVT-kokonaisuus, jonka tavoitteena on antaa välttämättömät perusvalmiudet oman kannettavan tietokoneen käyttöön opiskelussa ja koetilanteissa. Opetus järjestetään opinto-ohjauksen yhteydessä.

Keskeiset sisällöt

 • Lukion tietoverkot ja verkkopalvelut
 • Sähköinen koeympäristö (Abitti)
 • Sähköisen viestinnän perusteet
 • Oman laitteen ja tiedon hallinta
 • Opiskeluun liittyvien ohjelmien ja sovellusten asentaminen

Materiaalia: InPromptu Osaamiskirja

TT01 Digiperustaidot ja verkkotyöskentely (1 op)

Moduulissa syvennetään ja laajennetaan yhteisessä opintojaksossa opittuja oman laitteen ja tiedon hallinnan sekä sähköisen viestinnän taitoja. Lisäksi perehdytään tietoturvaan ja yhteistyöhön verkossa sekä opitaan hyviä käytänteitä tiedonhakuun ja tekijänoikeuksia kunnioittavaan lähdemateriaalin käyttöön.

Keskeiset sisällöt

 • Oman laitteen ja tiedon hallinnan syventäminen
 • Sähköposti, kalenteri ja verkkoselain
 • Tietoturva ja tietosuoja
 • Tiedonhaku, tekijänoikeudet, netiketti
 • Verkkokokoukset ja yhteistyö verkossa

Ohjelmistot: MS Outlook, MS OneDrive, Google Classroom, Google Chrome, Mozilla Firefox, ...

TT02-03 Tekstinkäsittely ja taulukkolaskenta -opintojakso (1+1 op) (tarjolla 2022-2023)

TT02: Opiskelija oppii tuottamaan standardinmukaisia asiakirjoja sekä muokkaamaan erilaisia monisivuisia asiakirjoja tekstinkäsittelyn ominaisuuksia ja yhtenäistä tyyliä käyttäen.

Keskeiset sisällöt

 • Tekstin muokkaaminen, muotoilu ja tarkistus
 • Asiakirjan asettelu ja standardiasiakirja
 • Asiakirjan rakenne ja tyylit
 • Objektit: taulukot, kuvat, kaavat
 • Asiakirjan osat: tunnisteet, luettelot

Ohjelmistot: MS Word

Suoritustapa: Tuntiharjoitukset.

TT03: Opiskelija oppii esittämään tietoa taulukkomuodossa ja havainnollistamaan sitä tarkoituksenmukaisilla kaavioilla. Hän oppii keräämään tietoja verkkolomakkeella, lajittelemaan aineistoja sekä käyttämään laskukaavoja, funktioita ja soluviittauksia datan käsittelyssä ja analysoimisessa.

Keskeiset sisällöt

 • Tiedon esittäminen, muokkaaminen ja muotoilu taulukossa
 • Laskukaavat, funktiot ja soluviittaukset
 • Kaaviot
 • Tietojen lajittelu
 • Lomakkeet

Ohjelmistot: MS Excel

Suoritustapa: Tuntiharjoitukset.

TT04 Kuvankäsittely ja esitysgrafiikka (2 op) (tarjolla 2021-2022 ja 2023-2024)

Opiskelija oppii digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet ja osaa tuottaa laadukkaita diaesityksiä.

Keskeiset sisällöt

Kuvankäsittely, Ohjelmistot: GIMP (ilmainen)

 • Digitaalisen bittikarttakuvan tuottaminen eri tavoin (piirtäen, kameralla, skannaamalla)
 • Kuvankäsittelyohjelman perustoiminnot ja tasojen käyttö
 • Kuvan rajaaminen, muokkaaminen ja parantaminen, suotimet
 • Kuvien yhdistäminen ja kuvamanipulaatio
 • Kuvan tarkkuus ja koko sekä tallennusmuodot

Esitysgrafiikka, Ohjelmistot: MS PowerPoint (koululisenssi)

 • Dian rakenne, asettelu ja perustyyli
 • Kuvat, kaaviot, mediat
 • Siirtymät ja animaatiot
 • Diaesitys, ajastus, itsenäinen esitys

Suoritustapa: Tuntiharjoitukset ja lopputyönä diaesitys omasta kuvamanipulaatiosta.

Harrastajille suositeltavia opintoja

TT05 Peliohjelmointi (2 op) (tarjolla joka vuosi)

Moduulissa opiskellaan ohjelmoinnin alkeita ja tehdään oma tietokonepeli nykyaikaisia ohjelmointiympäristöjä käyttäen. Aiempaa ohjelmointikokemusta ei tarvita.

Keskeiset sisällöt

 • Algoritmit, muuttujat, valinta- ja toistorakenteet, oliot
 • Ohjelmakoodin lukeminen, kirjoittaminen, lainaaminen, muuntaminen ja testaaminen
 • Oman peliprojektin toteuttaminen

Ohjelmistot: Unity, MS Visual Studio Code

Suoritustapa: Tuntiharjoitukset ja lopputyönä oma peli.

TT06 Pelisuunnittelu (2 op) (tarjolla 2023-2024)

Moduulissa opiskellaan pelisuunnittelun peruselementtejä, suunnitellaan lyhyitä pelejä nopealla prototyyppauksella ja testataan niitä pienryhmissä. Keskitytään erityisesti pelimekaniikan eli sääntöjen suunnitteluun, ohjelmointiosaamista tai graafista osaamista ei tarvita.

Keskeiset sisällöt

 • Pelisuunnittelun peruselementit, pelin sisältö ja säännöt
 • Iteratiivinen suunnittelu: Prototyyppi, testaus, korjaus
 • Pelien merkitys oppimisessa ja yhteiskunnassa, pelillisyys 

Suoritustapa: Tuntiharjoitukset ja lopputyönä oma pelattava (lauta-) peliprototyyppi.

TT07 3D-CAD (1 op) (+TT12 Robopuulaaki, tarjolla joka vuosi)

Moduulissa opiskellaan teknisen 3D-suunnittelun (Computer Aided Design, CAD) perusteita. Opiskelija oppii piirtämään ja mallintamaan erilaisia osia ja kappaleita. Voidaan tutustua myös 3D-tulostamiseen.

Keskeiset sisällöt

 • Tekninen piirtäminen ja mitoittaminen, rajoitteet
 • Kappaleen pursottaminen eri tekniikoilla
 • Osien yhdistäminen ja kokoonpano  

Kurssin yhteydessä on toteutettu yleensä projektityö muuttuvalla teemalla yhteistyössä Seinäjoen Ammattikorkeakoulun Tekniikan osaamisalan kanssa. Parhaat työt on palkittu raha- tai tapahtumalippupalkinnoilla ja suorituksesta saa lisäksi ammattikorkeakoulun opintopisteitä.

Ohjelmistot: OnShape (opiskelijalisenssi, ilmainen)

Suoritustapa: Tuntiharjoitukset ja lopputyönä oma 3D-malli.

TT08 3D-grafiikka (1 op) (LV 2021–2022 Taidetta tietokoneella -opintokokonaisuudessa)

Moduulissa opiskellaan 3D-grafiikan perusteita. Opiskelija oppii mallintamaan yksinkertaisia esineitä ja hahmoja, asettamaan ne näyttämölle, liittämään niihin tekstuurit sekä tekemään yksinkertaista animointia.

Keskeiset sisällöt

 • Polygonimallinnus
 • Valaistus ja tekstuurit, renderöinti
 • Yksinkertainen riggaus ja animaatio 

Ohjelmistot: Blender (ilmainen)

Suoritustapa: Tuntiharjoitukset ja lopputyönä oma 3D-malli.

TT09 Virtuaalitodellisuus (1 op) (LV 2022–2023 yhdessä TT07 kanssa)

Moduulissa tutustutaan virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksiin. Rakennetaan oma virtuaalinen tila valmiista tai itse tuotetuista 3D-malleista, joiden kanssa voi vuorovaikuttaa. Vieraillaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun virtuaalilaboratoriossa.

Keskeiset sisällöt

 • Virtuaalitodellisuus (VR) ja lisätty todellisuus (AR)
 • Virtuaalimaailmat ja simulaatiot
 • Oma interaktiivinen näyttelyhuone virtuaalisessa ympäristössä

Ohjelmistot: Blender, Unity (ilmainen)

Suoritustapa: Tuntiharjoitukset ja lopputyönä oma virtuaalinen tila Unityssä.

TT10 Selainohjelmointi (2 op) (tarjolla 2022-2023).

JavaScript on maailman suosituin ohjelmointikieli, erityisesti webissä. Moduulin tavoitteena tutustua kielen mahdollisuuksiin erilaisten dynaamisten verkkosovellusten tekemisessä, ja ohessa oppia myös dynaamisen rakenteellisen verkkosivun ja tyylisivun tekemisen perusteet.

Keskeiset sisällöt

 • JavaScriptin perusteet
 • Sovelluksia esimerkiksi P5.js-kirjastoa hyödyntämällä
 • Verkkosivun rakenne (HTML5) sekä tyyli ja ulkoasu (CSS)
 • Yksinkertaisia toiminnallisuuksia verkkosivulle JavaScriptillä

Ohjelmistot: MS Visual Studio Code, verkkoselain

Suoritustapa: Tuntiharjoitukset ja lopputyö opittua soveltaen.

Itsenäiset opinnot ja projektit

TT11 Näppäintaito (1 op) (tarjolla jatkuvasti)

Näppäimistön hallinta kuuluu tänä päivänä kansalaisen perustaitoihin. Kymmensormijärjestelmän avulla näppäimistöä voi hallita vaivattomasti sormiin katsomatta. Tekstin tuottaminen on nopeampaa ja asiasisältöön keskittyminen helpottuu. Sähköisten ylioppilaskirjoitusten myötä vaivaton näppäimistön hallinta korostuu entisestään.

Kurssi suoritetaan itsenäisesti NäppisTaituri-ohjelman avulla. Ohjelma on selaimella käytettävä verkkopohjainen sovellus, jonka käyttöoikeuden saa ilmoittautumalla kurssille. Ohjelmassa suoritetaan erilaisia näppäimistöharjoituksia. Lopuksi täytyy läpäistä ohjelman loppukoe valvotussa tilaisuudessa.

Keskeiset sisällöt

 • Näppäimistöön tutustuminen, erikoismerkit
 • Kymmensormijärjestelmä ja kirjoittamisen ergonomia
 • Kirjoitusnopeuden ja -tarkkuuden parantaminen

Ohjelmistot: Näppistaituri

TT12 Tietotekniikan projekti (1-3 op)

Moduulin sisältöä ei ole kiinnitetty etukäteen. Projekti voi olla

 • osa teemaopintoja
 • oppiaineita integroivia opintoja
 • korkeakouluyhteistyössä toteutettuja opintoja
 • hyväksiluettavia opintoja, esimerkiksi itsenäisesti suoritetun verkkokurssin perusteella

Tietotekniikan projektityö voi olla siis esimerkiksi osallistuminen Robopuulaakiin (ks. TT07) tai MOOC-kurssin suorittaminen.

Itsenäisesti suoritettavat moduulit ja verkkokurssit

Lukion oman kurssitarjonnan lisäksi opiskelija voi suorittaa tietotekniikassa kaikille avoimia ilmaisia verkkokursseja (MOOC, Massive Open Online Course) https://www.mooc.fi/

HUOM.! Sovi asiasta etukäteen tietotekniikan opettajan ja rehtorin kanssa. Katso yleiset hyväksilukukäytänteet.

Tarjolla ensi lukuvuonna 2022-2023:
TT01
TT02-03
TT05
TT07-09
TT08
TT10
TT11
Tarjolla LV. 2023-2024:
TT01
TT04
TT05
TT06
TT07-09
TT08
TT11