Seinäjoen lukio
SEINÄJOEN LUKIO

Tietotekniikka

OPO01 JunnuTVT - kaikille pakollinen opintojakso (4 oppituntia)

  • Lukion verkot ja verkkoympäristöt
  • Sähköinen koeympäristö Abitti
  • Sähköinen viestintä ja tiedonhallinta

TT01 Tekstinkäsittely ja verkkotyöskentely

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tekstinkäsittelyn ja verkkotyöskentelyn tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet, jotka mahdollistavat omien tietoteknisten valmiuksien jatkuvan kehittämisen tulevaisuudessa. Kurssi kattaa vähintään tietokoneen A-ajokorttitutkinnon Tekstinkäsittely- ja Verkkotyöskentelyosioiden vaatimustasot.

TT02 Taulukkolaskenta ja tietoaineistot (ei tarjolla lv. 2019–2020)

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset valmiudet, että hän hallitsee itsenäisesti taulukkolaskennan ja tietokantojen peruskäytön. Kurssi kattaa vähintään tietokoneen A-ajokorttitutkinnon Taulukkolaskenta- ja Tietoaineistot taulukoissa -osioiden vaatimustasot.

TT03 Verkkojulkaiseminen (ei tarjolla lv. 2019–2020)

Kurssin tavoitteena on oppia rakenteellisen verkkosivun ja tyylisivun tekemisen perusteet. Käytettävät kielet ovat HTML5, CSS ja JavaScript. Tutustutaan myös sisällönhallintaan (CMS), blogialustoihin, videopalveluihin sekä muihin sosiaalisen median välineisiin.

TT04 Kuvankäsittely ja esitysgrafiikka

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset kuvankäsittelyn ja esitysgrafiikan tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet, että hän osaa itsenäisesti luoda kuvia ja tuottaa niistä laadukkaita esityksiä. Kurssi kattaa tietokoneen A-ajokorttitutkinnon Kuvankäsittely- ja Esitysgrafiikkaosioiden vaatimustasot.

TT05 Peliohjelmointi

Kurssilla opiskellaan ohjelmoinnin alkeita ja tehdään oma tietokonepeli nykyaikaisia ohjelmointiympäristöjä käyttäen. Kurssilla ei tarvita aiempaa ohjelmointikokemusta. Käytettävä ohjelmointikieli on C#.

TT06 Projektikurssi (ent. Robopuulaaki)

Projektikurssi toteutetaan muuttuvalla teemalla yhteistyössä Seinäjoen Ammattikorkeakoulun tekniikan ja liiketalouden yksiköiden kanssa. Viime vuosina kurssin sisältönä on ollut 3D-suunnittelu ja -tulostaminen sekä markkinointi. Projektityönä mallinnetaan ja tulostetaan jokin annettuun teemaan sopiva tuote, jolle laaditaan myyvä mainos.

*TT07 Abitti-järjestelmän ohjelmistot (ei tarjolla lv. 2019–2020)

Sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa käytettävässä koejärjestelmässä on käytössä useita erilaisia ohjelmia. Kurssilla perehdytään näiden Abitti-järjestelmän ohjelmien käyttöön eri oppiaineiden näkökulmasta.

*TT08 Taidetta tietokoneella (ei tarjolla lv. 2019–2020)

Integroitu tietotekniikan, matematiikan ja kuvataiteen tai musiikin kurssi. Kurssilla tutustutaan monipuolisesti taiteen tuottamiseen tietokoneella. Kurssin sisältöihin sopii myös esimerkiksi videokuvaus, -editointi ja Green Screen -teknologia.

*TT09 Pelisuunnittelu

Pelisuunnittelukurssi on teemaopintokurssi, johon voidaan tuoda elementtejä lähes mistä oppiaineesta tahansa. Kuvataiteessa voit piirtää pelihahmoja tai taustoja ja animoida niitä, musiikissa säveltää musiikkia tai tuottaa ääniefektejä. Reaaliaineista löytyy mielenkiintoisia teemoja, äidinkielessä voi tuottaa käsikirjoitusta ja kielissä dialogia tai käännöksiä. Ohjelmointiosaamista ei tarvita.

TT10 Konekirjoitus (½ kurssia)

Näppäimistön hallinta kuuluu tänä päivänä kansalaisen perustaitoihin. Kymmensormijärjestelmän avulla näppäimistöä voi hallita vaivattomasti katsomatta sormiin. Tekstin tuottaminen on nopeampaa ja asiasisältöön keskittyminen helpottuu. Sähköisten ylioppilaskirjoitusten myötä vaivaton näppäimistön hallinta korostuu entisestään.

Kurssi suoritetaan itsenäisesti NäppisTaituri-ohjelman avulla. Ohjelma on www-selaimella käytettävä verkkopohjainen sovellus, jonka käyttöoikeuden saa ilmoittautumalla kurssille. Ohjelmassa suoritetaan erilaisia näppäimistöharjoituksia. Lopuksi täytyy läpäistä ohjelman loppukoe valvotussa tilaisuudessa.

Tällä sivustolla käytetään kävijäseurantaan tarkoitettuja evästeitä.